Welcome To MBS Art Store
Buku Latihan Fargoes Siri Ilmi 2023 - Bahasa Arab, Jawi, Pendidikan Islam Tahun 1 - 6
Product SKU FRGS-ILMI
Brand Fargoes
Availability 90
Tahun
Subjek
Quantity
Description

Siri ini ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku ini menyediakan latihan topikal yang memenuhi kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DKSP) terkini. Ia membantu murid-murid berfikir secara aras tinggi dan kreatif. Dilengkapi soalan i-THINK untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Diolah sejajar dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) secara berterusan dan menyeluruh bagi menilai penguasaan murid dan memudahkan kerja merekod. 

Subjek Dalam Siri Ilmi 2023:

  • Bahasa Arab
  • Pendidikan Islam
  • Belajar jawi baharu